Tự xây dựng mô hình MVC Trong PHP – Phần 21 – Template Engine (P1) update 2023

Trong video lần này tôi chia sẻ cho các bạn từng bước xây dựng mô hình MVC trong PHP.

Để xây dựng được mô hình MVC trong PHP bạn cần có những kiến thức căn bản sau:
– PHP căn bản
– Kiến thức về Rewrite URL
– Biểu thức chính quy (Regular Expressions)
– Lập trình hướng đối tượng (OOP)
– Từng trải qua dự án theo mô hình hướng modules, hướng hàm, hướng cấu trúc (Code thuần)

Video này là phần 21 trong series video về MVC PHP:
– Fix lỗi web host trên Windows
– Tự xây dựng Template Engine

Source Code:

Xem toàn bộ series xây dựng mô hình MVC trong PHP tại đây:

Theo dõi blog của Hoàng An Unicode:
Tìm hiểu thêm về Khoá học lập trình PHP:

Group Facebook thảo luận:
———————————————
Xem các video khác của tôi tại đây:
– KHóa học PHP cơ bản Miễn phí:

#tahoangan
#hoanganunicode
#phpcoban
#hocphpcoban
#khoahocphpcoban
#hocphpmienphi
#hocphpcobanmienphi
#khoahocphpcobanmienphi
#hoclaptrinh
#hoclaptrinhmienphi

Tự xây dựng mô hình MVC Trong PHP - Phần 21 - Template Engine (P1)

See more articles in category: Món Chiên Xào
See also  35 CÔNG THỨC NẤU ĂN NGON VÀ NHANH update 2023

Sale off: