Hậu ngã ngựa là „khóa còng“, liệu bà Trần Thị Nguyệt Thu có xộ khám không? update 2023

Hậu ngã ngựa là „khóa còng“, liệu bà Trần Thị Nguyệt Thu có xộ khám không?
Ông Nguyễn Phú Trọng là người làm chính trị chuyên nghiệp, là người thâm và có toan tính hơn người. Cho nên nếu ông Nguyễn Xuân Phúc có thỏa thuận rút lui để an toàn cho vợ, thì vợ ông chưa chắc an toàn. Trò chơi chính trị nó thế, họ không giữ lời hứa bao giờ.
#Vietnam #NguyenXuanPhuc #TranThiNguyetThu #NguyenPhuTrong #Thoibao
Video:
FB : ; YT :
Bạn cài Ultrasurfing để vượt tường hoặc xem qua Proxy:
Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. www.thoibao.de
——-
Các bạn hãy bấm nút tham gia làm hội viên của kênh Thoibao.de để ủng hộ truyền thông tự do:

Hậu ngã ngựa là „khóa còng“, liệu bà Trần Thị Nguyệt Thu có xộ khám không?

See more articles in category: Món Chiên Xào
See also  Tony | Tiệc Mì Trôi Ống Tre Trên Mái Nhà 🍜 No Bể Bụng update 2023

Maybe you are interested

Sale off: