Đầu Năm Mão, nhà đá mở cửa đón quan to, điểm mặt update 2023

Có thể có thỏa thuận để từ bỏ chức tước giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, dù có thỏa thuận không truy tố bà Thu, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cũng khó mà an tâm. Bởi ông Nguyễn Phú trọng rất khó lường.
#Vietnam #NguyenXuanPhuc #TranThiNguyetThu #NguyenVanThe #PhamBinhMinh #VuDucDam #Thoibao
Video:
FB : ; YT1: ; YT2 :
Bạn cài Ultrasurfing để vượt tường hoặc xem qua Proxy:
Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. www.thoibao.de
——-
Các bạn hãy bấm nút tham gia làm hội viên của kênh Thoibao.de để ủng hộ truyền thông tự do:

Đầu Năm Mão, nhà đá mở cửa đón quan to, điểm mặt

See more articles in category: Món Chiên Xào
See also  Gọi bố về ăn cơm | Gia đình vui nhộn tập 56 | Tôm channel official #Shorts update 2023

Sale off: