Trần Trương Khánh Linh •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Rita Wang •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Hoàng Oanh •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> phở(xem chú thích dưới)•," /> Trần Trương Khánh Linh •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Rita Wang •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> Hoàng Oanh •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> phở(xem chú thích dưới)•," />

Cách làm phở xào bắp bò

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bò","phở","thịt","xào">">

Bạn đang xem: Cách làm phở xào bắp bò

*
Trần Trương Khánh Linc
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bò","phở","thịt","xào">">
*
Rita Wang

Xem thêm: Cách Xào Thịt Dê Xào Sả Ớt Thơm Ngon, Đơn Giản, Không Bị Hôi

*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bò","phở","thịt","xào">">
*
Hoàng Oanh
•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bò","phở","thịt","xào">">
phở(xem chú giải dưới)•